KLARA ARTISTER - HISTORIA - BILJETTER - KARTA - ARRANGÖRER

Vita husets ideella förening startades 1984 av ett gäng entusiastiska ungdomar i stockholms förrorten Täby. Nu som då hade man lite problem med lokal, men till slut efter hård kamp med kommunen fick man ett ställe precis bredvid kommunalhuset. Nu kunde verksamheten komma igång på allvar! Replokaler, fotolabb mm. byggdes, spelningar sattes upp! Och allt utav helt ideella krafter från ungdomarna!
Tiden gick, mycket hände bla. så spelade Asta Kask in liveskivan sista dansen på Vita huset. Åren gick, banden, spelningarna och striderna med kommunen blev fler.
1997 beslöt kommunen att riva Vita Huset för att

berreda plats för en parkering (som för övrigt kom upp 1,5 år efter rivningen). Föreningen blev erbjuden en ny lokal på ett vilkor, att dom sa av sig besiktningsskyddet (det betyder att föreningen aldrig får stå utan lokal).

Det fanns inget annat att göra en att lyda. Vad kommunen inte informerade om var att nya lokalen skulle rivas inom några år. Ja nu har dom åren gått, och den 30 juni står föreningen utan lokal. Och Täby ungdomar erbjuds inget gratisalternativ för att spela musik, utan blir istället hänvisade till dom kommunala fritidsgårdarna där det kostar tusentals kronor per år att repa. Där har du inte heller stor chans att påverka. På vita huset har alla rätt att tycka och tänka! Kampen för att rädda Vita Huset pågår för fullt, den här festivalen är ett exempel på detta!
Läs mer om kampen på www.fucket.nu

Vi söker bilder, affischer mm. från Vita Husets ungdom! Om nån har nått kontakta Simon Dahl

- SKRIV I GÄSTBOKEN -

- LÄS I GÄSTBOKEN -

- MEJLA FESTIVALLEDNINGEN -
Webmasters: Anders Nordberg & Simon Dahl
Sidan ses bäst i 1024x768 eller högre