- VON PAGAN BLUT -

FUCKING WITH A PIECE OF MEAT
Denna hümn äro den första att spelas in af Herr Pagan
själv. Denne demon af ondo tog af en ond slump med
sig en bandare när han skulle genomföra en av sina
traditionella satanistiska riter - ha sex med ett stycke
sälkött! Von Pagan blefv så pass nöjd med denna
härliga inspelning att han beslöto sig att starta upp
detta sidoprojekt och börja spela in fler liknande
ondheter.... Håll till godo!

- LADDA NER -