"We are all born from the blood of everlasting rain
Hail the strong and torture the weak ones in eternal pain"

GUD ÄR DUM!

Vi är ett black metal band med ett uppdrag; att slakta de kristna och se till att deras dumheter inte upprepas! Vi kämpar även hårt för att utrota det hädiska släktet Östberg.Remember - only death is real !!
Nyheter: [01-04-21]

* Black Pegazus hafver på kall af Satan bytt sitt uråldriga namn till Phogasis. Satans vilja ärum vår lag!


* Beastmaster har mördats och Höstsorg äro ny demon i bandet! Onda hymner hafver skapats och går att ladda ner på sidan af ond musik!


Orkestern består av följande elaka individer:
Höstsorg:
Stormblåst, räkenskap och hinkar med oxblod!
Mäster Molester: Tarmvred, djäfvulskap och krossade fontaneller!
Von Pagan Blut: Brum, brunst, hat och yxa af ondo!
Phogasis: Stolpdiagram, jigg och trofast emission!


Läs och skrifv (med blod) i Höstboken!

Hej och tack till Lucifer, Leviatan, Belial, Astarot, Oriens, Magot, Asmodee, Ariton, Belzebub och Amaimon. Utan er hade vi aldrig klarat oss såhär långt!

T A C K   F Ö R  E V I L  I N S P I R A T I O N . . .