VITA HUSET FESTIVALEN 2002
- HISTORIA -

Vita Husets Ideella Förening är en ideell musikförening som sedan 1986 har försett ungdomar med gratis replokaler, billiga alternativa konserter flera gånger i månaden och möjligheter att skapa sina egna aktiviteter, ex. fotolabb, målarstudios, m.m.
I juli 2001 satte Täbys kommunalpolitiker stopp för detta. De rev Vita Huset och kastade ut ungdomarna på gatan. Efter att de tidigare slopat kulturbidragen hade föreningen (liksom många andra kulturföreningar i Täby) inga möjligheter att hyra egna lokaler.
Festivalen förra året döptes till Sista Rycket 2001 eftersom vi då antog att det kunde bli det absolut sista som hände med Vita Huset. Så blev det dock inte... Till våran lycka och kommunalpolitikernas förtret så har föreningen överlevt och bla bla bla......

TILLBAKA :: FESTIVAL INFO :: BAND :: FESTIVALEN 2001